24

Octubre

2014

Igape. Plan Re-solve 2014

Bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas. (Re-solve 2014).

 

As entidades financeiras colaboradoras adheridas son as seguintes:

-Caixa Rural Galega, Sociedad Cooperativa     

-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.   

-Bankinter, S.A.           

-NCG Banco, S.A.

-Banco Caixa Geral, S.A.

-Banco Popular Español, S.A.

-Banco Pastor, S.A.                

-Banco de Sabadell, S.A.

-Banco Etchevarría, S.A.       

 

SOCIEDADES DE GARANTIA RECÍPROCA:

-Afianzamientos de Galicia,Sociedad de Garantía Recíproca (Afigal, S.G.R.)    

-Sociedad de Garantía Recíproca de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra y Ourense (Sogarpo, S.G.R.)

 

Prazo de presentación das solicitudes: ata o 31/10/2014

 

Resolución DOG 

 

Ficha resumo